Disclaimer

Disclaimer voor https://www.urban-solar.nl

Op deze pagina staat de disclaimer van https://www.urban-solar.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Urban Solar. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreid of op een andere manier wordt gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website is alleen te hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Urban Solar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Urban Solar.

Geen garantie op juistheid

Urban Solar streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordT aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Urban Solar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.urban-solar.nl op deze pagina.

©2021 Urban solar | Theme: Business Click by eVisionThemes